top of page

About Us

นโยบายการจัดส่ง คืนหรือเปลี่ยนสินค้า

ทีมงานของเราจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ที่จะป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายด้านลอจิสติกส์ ค่าจัดส่งแบบมาตรฐานปกติฟรีคือไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับตัวเลือก EMS ขณะนี้เราจัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้นในขณะนี้

เรายืนหยัดอยู่เบื้องหลังคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์ที่เราขาย

 

ลูกค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับสินค้า

สินค้าที่คืนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. ปัญหาด้านคุณภาพ ส่งสินค้าไม่ถูกต้อง

  2. สินค้าจะต้องไม่ได้ใช้และไม่เคยล้าง

  3. หากต้องการคืนสินค้าที่คุณซื้อกรุณาแจ้งให้เราทราบผ่านทางการติดต่อของเราที่นี่

กรณที่ลูกค้าเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากต้องการเปลี่ยนสีหรือขนาดจากที่ได้สั่งซื้อไป ทางลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขนส่งและส่วนต่างที่เกิดขึ้น
 

กรณที่สินค้ามีปัญหาทางร้านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่ง สินค้าที่จะส่งเปลี่ยนใหม่ให้ภายใน 14 วันหลังลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ

ทางร้านสามารถออกใบกำกับภาษี โดยสามารถแจ้งร้านค้าในช่องทางการสื่อสารทันทีที่มีการทำการชำระเงิน โดยกรณีที่ลูกค้าขอใบกำกับภาษีย้อนหลัง ทางร้านจะออกใบกำกับหรือใบเสร็จให้เฉพาะคำสั่งซื้อที่ได้มีการยืนยันการรับสินค้าตามระบบภายใน 14 วันเท่านั้น โดยสามารถออกเป็นแบบ Electronic ในช่องทาง Email หากต้องการเอกสารตัวจริง ทางลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าส่งเอกสาร

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น มันจะแจ้งให้คุณทราบดังต่อไปนี้:

  1. ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลใดที่ถูกรวบรวมจากคุณผ่านทางเว็บไซต์ วิธีการใช้งาน และผู้ที่อาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว

  2. คุณมีทางเลือกอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ

  3. ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่ใช้เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลของคุณในทางที่ผิด คุณจะแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้อย่างไร

 

การเก็บ ใช้และแบ่งปันข้อมูล

เราเป็นเจ้าของข้อมูลที่เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว เรามีสิทธิ์เข้าถึง/รวบรวมข้อมูลที่คุณสมัครใจให้เราทางอีเมลหรือการติดต่อโดยตรงจากคุณเท่านั้น เราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลนี้ให้กับใครก็ตาม เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบกลับคุณเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณติดต่อเรา เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามภายนอกองค์กรของเรา นอกเหนือจากที่จำเป็นในการดำเนินการตามคำขอของคุณ เช่น เพื่อจัดส่งคำสั่งซื้อ

 

เว้นแต่คุณจะขอให้เราไม่ทำ เราอาจติดต่อคุณทางอีเมลในอนาคตเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเข้าถึงและการควบคุมข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเลือกไม่รับการติดต่อในอนาคตจากเราได้ตลอดเวลา คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราผ่านที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ได้แจ้งในหน้าเว็บไซต์ 

  • สามารถดูข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ

  • ปรับปรุงข้อมูลของคุณ

  • แจ้งให้ลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

  • แสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณในด้านเกี่ยวกับข้อมูล


ความปลอดภัยของข้อมูล
 

เราใช้ความระมัดระวังในการปกป้องข้อมูลของคุณ เมื่อคุณส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เราไม่เก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต)
 

เฉพาะพนักงานที่ต้องการข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะ (เช่น การเรียกเก็บเงินหรือการบริการลูกค้า) เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์/เซิร์ฟเวอร์ที่เราจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จะถูกเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

bottom of page